Inrätta en helikopterflygplats

Här kan du få hjälp med din helikopterflygplats.  Vi hjälper dig med:

  • Inrättande av helikopterflygplats som underkonsult till WSP. Hur man bygger en helikopterflygplats från start till färdig att användas enl. Transportstyrelsens regelverk med utfärdat certifikat..
    Kontakt hinderanalys/ hindermätning. Eva von Feilitzen WSP  eva.von.feilitzen@wsp.com   
  • Utbildning av flygplatsledning, drift och räddningspersonal enl. TSFS  föreskrifter.
  • Komplett verksamhethandbok för din helikopterflygplats.
  • Säkerhetsbevisningar.
  • Revision.
  • Inför och efter verksamhetskontroll av Transportstyrelsen.
  • Målningsritningar av FATO/TLOF, uppställningsplats, hovringsvägar mm..
  • Övriga frågor och problem.

Utbildning Flygplatsledning helikopterflygplats
12 tim. Utbildningen innefattar bla. kraven enl.:
TSFS 2019:19  Bilaga 1. Kompetens för personal som ingår i flygplatsens ledningsfunktion.
TSFS 2019:20  Bilaga 2 Kompetenskrav för en flygsäkerhetskoordiantor. Intyg på utbildningen erhålls efter avslutat utbildning. 
Du erhåller en heltäckande grundutbildning eller en kompetenshöjande kunskap för ditt fortsatta arbete inom flygplatsledning
                 
Utbildning Räddnings- och driftpersonal:
5 tim Grundutbildning.Innehåll: Händelserapportering, riskhantering, Normal proc, Haveri proc, Vid fel, TSFS och relevant lagstifning, LSO mm.
3 tim Repetionsutbildning varje år.