Inrätta en helikopterflygplats

Här kan du få hjälp med din helikopterflygplats.  Vi hjälper dig med:

  • Inrättande av helikopterflygplats som underkonsult till WSP. Hur man bygger en helikopterflygplats från start till färdig att användas enl. Transportstyrelsens regelverk.
    Kontakt hinderanalys/ hindermätning. Eva von Feilitzen WSP  eva.von.feilitzen@wsp.com   
  • Utbildning av flygplatsledning, drift och räddningspersonal enl. TSFS  föreskrifter.
  • Komplett verksamhethandbok för din helikopterflygplats.
  • Säkerhetsbevisningar.
  • Revision.
  • Inför och efter tillsynskontroll av Transportstyrelsen.
  • Målningsritningar av plattan.
  • Övriga frågor och problem.

 

                                    

Säkerhetsbevisning krävs för det påverkar certifikatet och skall lämnas in till TS. Krav på säkerhetsbevisning.

Utbildning Flygplatsledning helikopterflygplats

Utbildningen innefattar bla. kraven enl.:
TSFS 2012:90 Bilaga 1. Kompetens för personal som ingår i flygplatsens ledningsfunktion.
TSFS 2010:122  Bilaga 2 Kompetenskrav för en flygsäkerhetskoordiantor. Intyg på utbildningen erhålls efter avslutat utbildning. 
Du erhåller en heltäckande grundutbildning eller en kompetenshöjande kunskap för ditt fortsatta arbete inom flygplatsledning
                 
Utbildning Räddnings- och driftpersonal:
3-4 tim Grundutbildning.
Innehåll: Händelserapportering, riskhantering, Normal proc, Haveri proc, Vid fel, TSFS och relevant lagstifning, LSO mm.

2-3 tim Repetionsutbildning varje år.

Anmälan utbildning till berglund@heliport.nu

Region Stockholm.
ESHY  Norrtälje www.tiohundra.se/heliport
ESHD Danderyd www.ds.se/heliport
ESHC Södersjukuset www.sodersjukhuset.se/heliport
ESHK Solna Karolinska http://www.karolinska.se/helikopterflygplatser
ESHL Huddinge Karolinska http://www.karolinska.se/helikopterflygplatser

Transportstyrelsen http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/  
AIP : Använd nedan länk och sen AD 1.1-13   https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=18   
NOTAM    https://aro.lfv.se/Links/Link/ViewLink?TorLinkId=290&type=AIS   
Luftfartshändelserapport            https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-inom-luftfart/luftfartstjanster/rapportera-luftfartshandelse/Rapportera-luftfartshandelse/